KARIÉRA – DAKO-CZ a.s.

šipka (5)

Staň se jedním z nás!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DAKO-CZ a. s. v zájmu řádné ochrany osobních údajů a zkvalitnění bezpečnostních opatření přijal Kodex chování pro nakládání s osobními údaji.

DAKO-CZ a. s., jakožto správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Případnými příjemci osobních údajů mohou být naše spřízněné společnosti, jejichž přesný a aktuální seznam je uveden v záložce „Naše společnosti“ na tomto webu.

DAKO-CZ a. s. dbá Vašich práv. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva dle čl. 15 a násl. GDPR:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo žádostmi o uplatnění Vašeho práva můžete kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů DAKO-CZ a. s., a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

E-mailinfo@dako-cz.cz
Adresa: Josefa Daňka 1956 538 43 Třemošnice