PRO STUDENTY

STÁŽE | PRAXE | STIPENDIA | BRIGÁDY

Stáže pro studující a absolventy vysokých škol

Studentům i absolventům vysokých škol nabízíme možnost doplnit si své teoretické znalosti a díky úzké spolupráci s našimi odborníky se připravit na svou profesní dráhu.

V rámci stáže můžeme nabídnout rozvoj Vašich odborných znalostí a dovedností, finanční odměny, vedení závěrečných prací, ubytování i stravu.

Studenti středních škol

Studenti středních škol u nás mohou absolvovat oborné praxe a v reálném prostředí tak nabývat cenné zkušenosti.

O letních prázdninách nebo i v průběhu roku studentům nabízíme brigády.

Stipendia

Pro studenty, kteří jeví výrazný zájem o studium strojírenského oboru, tzn. mají výborné studijní výsledky, absolvují v naší společnosti odbornou praxi, případně se zapojují do projektů firmy, poskytujeme stipendium.